Trung Binh Gia REAL 1029 USD
可靠性
10 周 (自从 2020)
0
0 USD
查看详细统计,请 登录 或者 注册

成长

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
YTD
共计:

结余

净值

提取

  • 净值
  • 提取
交易:
1 207
盈利交易:
925 (76.63%)
亏损交易:
282 (23.36%)
最好交易:
78.13 USD
最差交易:
-15.02 USD
毛利:
3 434.57 USD (191 849 pips)
毛利亏损:
-826.07 USD (45 681 pips)
最大连续赢利:
27 (103.49 USD)
最大连续盈利:
107.20 USD (2)
夏普比率:
0.43
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
15.43%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
77
平均持有时间:
2 天
采收率:
37.30
长期交易:
377 (31.23%)
短期交易:
830 (68.77%)
利润因子:
4.16
预期回报:
2.16 USD
平均利润:
3.71 USD
平均损失:
-2.93 USD
最大连续失误:
12 (-69.94 USD)
最大连续亏损:
-69.94 USD (12)
每月增长:
41.44%
算法交易:
73%

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 109
EURAUD 105
EURUSD 98
GBPNZD 83
AUDUSD 76
NZDUSD 70
AUDCAD 62
AUDJPY 54
AUDCHF 52
USDCAD 51
NZDCAD 47
EURJPY 47
USDCHF 42
GBPCHF 37
NZDJPY 36
GBPAUD 34
GBPJPY 31
CHFJPY 30
NZDCHF 25
EURCAD 25
USDJPY 24
GBPCAD 23
EURCHF 10
CADJPY 9
AUDNZD 8
EURGBP 8
EURNZD 7
CADCHF 4
255075100125150175200
255075100125150175200
255075100125150175200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 237
EURAUD 239
EURUSD 226
GBPNZD 205
AUDUSD 178
NZDUSD 139
AUDCAD 119
AUDJPY 109
AUDCHF 112
USDCAD 96
NZDCAD 89
EURJPY 113
USDCHF 107
GBPCHF 88
NZDJPY 64
GBPAUD 81
GBPJPY 77
CHFJPY 66
NZDCHF 37
EURCAD 58
USDJPY 52
GBPCAD 35
EURCHF 15
CADJPY 22
AUDNZD 4
EURGBP 20
EURNZD 13
CADCHF 6
50100150200250300350400
50100150200250300350400
50100150200250300350400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 12K
EURAUD 16K
EURUSD 13K
GBPNZD 9.9K
AUDUSD 7.1K
NZDUSD 9.1K
AUDCAD 9.1K
AUDJPY 5K
AUDCHF 6.3K
USDCAD 6.3K
NZDCAD 7.7K
EURJPY 6.2K
USDCHF 5K
GBPCHF 4.3K
NZDJPY 308
GBPAUD 4.2K
GBPJPY 4.2K
CHFJPY 3.8K
NZDCHF 3.2K
EURCAD 3K
USDJPY 3.2K
GBPCAD 3.1K
EURCHF 1.2K
CADJPY 1.3K
AUDNZD 33
EURGBP 783
EURNZD 1.4K
CADCHF 281
2.5K5K7.5K10K13K15K18K20K23K25K28K30K
2.5K5K7.5K10K13K15K18K20K23K25K28K30K
2.5K5K7.5K10K13K15K18K20K23K25K28K30K

提取

最好交易:
78.13 USD
最大连续赢利:
27 (103.49 USD)
最大连续盈利:
107.20 USD (2)
最差交易:
-15.02 USD
最大连续失误:
12 (-69.94 USD)
最大连续亏损:
-69.94 USD (12)
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
69.94 USD (3.97%)
相对跌幅:
结余:
3.97% (69.94 USD)
净值:
29.70% (663.58 USD)

MFE和 MAE分布点图

在使用期内为每个持仓订单记录最大利润(MFE)值和最大亏损(MAE)值。这些参数使用最大未实现的潜在值和最大容许风险额外表现每个平仓订单。MFE/利润和MAE/利润分布图显示每个订单为沿X轴绘制的收到利润/亏损值的一个点,而潜在利润(MFE)和潜在亏损(MAE)的最大显示值则是沿Y轴绘制。

无数据
无数据

将光标放在参数/图说明上可以看到最佳和最糟的交易系列。在文章交易中的数学:如何评估交易结果中了解更多有关MAE和MFE分布的信息。

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

InstaForex-UK.com
0.00 × 1
USGFX-Live
0.00 × 9
UniverseWheel-Live
0.00 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 10
ATFXGM2-Live
0.00 × 5
ForexTime-Pro
0.09 × 33
ICMarketsSC-Live12
0.20 × 609
ICMarketsSC-Live14
0.35 × 65
Tickmill-Live02
0.36 × 1479
Windsor-REAL
0.50 × 8
ICMarkets-Live24
0.51 × 98
ICMarketsSC-Live17
0.54 × 41
BDSSwissMarkets-Real01
0.54 × 26
ICMarkets-Live11
0.59 × 283
XMUK-Real 6
0.61 × 80
ICMarkets-Live10
0.72 × 14787
ICMarketsSC-Live16
0.74 × 290
ICMarketsSC-Live09
0.75 × 4
MTCOOK-Live
0.80 × 144
ICMarkets-Live08
0.81 × 504
ICMarkets-Live02
0.82 × 1364
ICMarketsSC-Live03
0.83 × 161
ICMarkets-Live07
0.83 × 1500
ICMarkets-Live05
0.83 × 2960
ICMarkets-Live20
0.87 × 1003
275 更多...
查看详细统计,请 登录 或者 注册

Tài khoản này giao dịch sử dụng chiến lược trung bình giá (DCA: Dollar-cost average). Đây là một phương pháp giao dịch có rủi ro cao, nhưng lợi nhuận cũng rất cao. Sự cân bằng giữa rủi ro và lợi ích hợp lý cùng một phương pháp quản lý vốn chặt chẽ sẽ đem lại một kết quả mà chúng ta mong muốn. Chiến thuật giao dịch Trung Binh Giá được hỗ trợ bởi sản phẩm robot forex Trung Binh Gia (www.TrungBinhGia.com).

Một số tài khoản giao dịch khác cũng đang sử dụng Robot Forex Trung Binh Gia bạn có thể tham khảo thêm:

+ Tài khoản 1: https://www.mql5.com/en/signals/866588

+ Tài khoản 2: https://www.mql5.com/en/signals/875735

+ Tài khoản 3: https://www.mql5.com/en/signals/885644

+ Tài khoản 4: https://www.mql5.com/en/signals/885545

+ Tài khoản 5: https://www.mql5.com/en/signals/883360

+ Tài khoản 6: https://www.mql5.com/en/signals/883356

Liên hệ với mua BOT:

+ Điện thoại: 0941.460.538 (Telegram / Zalo)

+ Giá bán BOT: 650 $ (15.000.000 vnđ)

+ Trang web: www.TrungBinhGia.com


没有评论
2021.01.15 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2020.12.18 02:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2020.12.08 10:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2020.12.08 10:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2020.12.08 05:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计,请 登录 或者 注册