NS eP V3 14235073
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 143%
Ticaret işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 904
Kârla kapanan işlemler:
2 102 (72.38%)
Zararla kapanan işlemler:
802 (27.62%)
En iyi işlem:
358.22 USD
En kötü işlem:
-180.66 USD
Brüt kâr:
5 177.54 USD (318 652 pips)
Brüt zarar:
-2 894.63 USD (296 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (13.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
470.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Ticaret etkinliği:
74.93%
Maks. mevduat yükü:
179.58%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.33
Alış işlemleri:
1 378 (47.45%)
Satış işlemleri:
1 526 (52.55%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-684.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-684.31 USD (10)
Aylık büyüme:
4.86%
Yıllık tahmin:
59.02%
Algo ticaret:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.98 USD
Maksimum:
686.46 USD (13.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.98% (686.46 USD)
Varlığa göre:
83.04% (1 383.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCADmicro 901
AUDUSDmicro 765
EURUSDmicro 684
GBPUSDmicro 553
EURAUDmicro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCADmicro 915
AUDUSDmicro 398
EURUSDmicro 507
GBPUSDmicro 462
EURAUDmicro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCADmicro -1.3K
AUDUSDmicro 3.7K
EURUSDmicro 9.2K
GBPUSDmicro 11K
EURAUDmicro -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +358.22 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -684.31 USD

Farklı brokerların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2024.01.09 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.09 04:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 10:15
No swaps are charged
2024.01.08 10:15
No swaps are charged
2023.12.28 19:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.28 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.12.28 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.27 21:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.12.27 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.26 10:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.12.26 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.26 03:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.12.26 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.25 23:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.22 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.12.20 22:59
No swaps are charged on the signal account
2023.11.22 07:47
No swaps are charged
2023.11.22 07:47
No swaps are charged
2023.11.21 17:15
No swaps are charged on the signal account
Ticaret işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
143%
0
0
USD
1.2K
USD
114
99%
2 904
72%
75%
1.78
0.79
USD
83%
1:500
Kopyala