Fiabilidad
17 semanas (since 2018)
0
0 USD
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Incremento

ene.
feb.
mar.
abr.
may.
jun.
jul.
ago.
sep.
oct.
nov.
dic.
año
2019
Total:

Balance

Equidad

Reducción

  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
940
Transacciones Rentables:
673 (71.59%)
Transacciones Irrentables:
267 (28.40%)
Mejor transacción:
77.47 EUR
Peor transacción:
-26.08 EUR
Beneficio Bruto:
888.98 EUR (31 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-430.17 EUR (26 114 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (10.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
109.11 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
29.25%
Carga máxima del depósito:
40.82%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
893 (95.00%)
Transacciones Cortas:
47 (5.00%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
0.49 EUR
Beneficio medio:
1.32 EUR
Pérdidas medias:
-1.61 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-101.70 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-101.70 EUR (7)
Crecimiento al mes:
7.33%
Pronóstico anual:
88.90%
Trading algorítmico:
99%

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 940
2004006008001K
2004006008001K
2004006008001K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 523
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 5.5K
10K20K30K40K50K60K
10K20K30K40K50K60K
10K20K30K40K50K60K

Reducción

Mejor transacción:
77.47 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (10.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
109.11 EUR (3)
Peor transacción:
-26.08 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-101.70 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-101.70 EUR (7)
Reducción de balance:
Absoluto:
46.74 EUR
Máxima:
101.70 EUR (9.64%)
Reducción relativa:
De balance:
9.64% (101.70 EUR)
De fondos:
34.40% (362.90 EUR)

Gráficos punteados de distribución MFE y MAE

Durante la vida de cada orden abierta se registran los valores del beneficio máximo (MFE) y pérdida máxima (MAE). Estos índices caracterizan adicionalmente cada orden cerrada con los valores del potencial máximo no realizado y el riesgo máximo cometido. En los gráficos de distribución MFE/Profit y MAE/Profit a cada orden le corresponde un punto donde por la horizontal se da el valor del beneficio/pérdida obtenido/a, y por la vertical se dan los valores del máximo beneficio potencial (MFE) y la máxima pérdida potencial (MAE).

No hay datos
No hay datos

Sitúe el cursor sobre los índices/leyendas de los gráficos para ver las mejores y las peores series de trading. Puede encontrar más detalles sobre las distribuciones MAE y MFE en el artículo Las matemáticas en el trading. Evaluación de los resultados de las transacciones comerciales.

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live14
0.00 × 13
ICMarkets-Live02
0.14 × 22
ActivTradesCorp-5
0.90 × 2224
USGFX-Live
5.00 × 2
ICMarkets-Live12
6.67 × 6
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

LOW RISK TRADING

Здравейте приятели ,

като продължение на споделянето на сделките с приятелите от Лъки Брейк , пускам тук детайлна информация за тях . След като влезе в сила споразумението за промяна на ливъриджа ,бях принуден да открия нови сметки на друг сървър за да имам старият ливъридж . 

Както е известно на някой от вас , стартирах търговия на 20 февруари с начален капитал от 750 долара . Търговията ми продължи до края на месец май , като тогава завърших с резултат 1779 долара или ръст от 137 % .

Лятото нямах време да търгувам , и в края на септември захраних две нови сметки с по 1000 евро .Идеята отново е да се хеджират и допълват , но нововъведението е че едната при тях ще работи с много нисък риск . Също така при достигане на определен капитал , същият ще се инвестира в откриване на нови сметки , и т.н.

Пояснявам че не продавам сигнали , и използвам тази платформа единствено с цел , по-детайлно запознаване и анализ на сделките ми .

Пожелавам успех на Всички !

No hay comentarios
2019.01.21 12:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2019.01.21 08:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2019.01.18 10:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2019.01.17 10:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2019.01.15 10:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2019.01.14 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2019.01.14 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2019.01.10 20:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2019.01.10 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2018.11.13 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2018.11.07 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2018.11.07 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2018.11.07 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2018.11.07 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2018.11.07 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2018.11.07 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2018.11.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2018.11.06 22:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2018.10.31 10:39
80% of trades performed within 7 days. This comprises 19% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2018.10.30 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
3333
USD
47%
0
0
USD
1K
EUR
17
99%
940
71%
29%
2.06
0.49
EUR
34%
1:400
Copiar