• Overview
 • Reviews
 • Comments
 • What's new

WOW Dash Zero Plus Ai Robot

I will support only my client. สำหรับลูกค้า

Gold M15 timeframe, Price Movement Trading
, Fund Min 500$ 

Lot0.01 with 30 Seconds next open trade, XAUUSD and Major Currency pairs.

Parameters


General Trade Settings
 • Money Management 
 • Lot : Fixed (can change)
 • Strategies - Current timeframe Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels
 • Close Functions - Current Strategies
 • MagicNumber - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number.
 • NextOpenTradeAfterMinutes - 15Minutes is default, can change it
 • MaxSpread - upto currency pairs,
 • MaxSlippage - upto currency pairs,
 • Push Notifications - true is on for send alert to your Metatrader ID.
 • MaxLongTrades - Max Long positions you need.
 • MaxShortTrades- Max Short positions you need.
 • Hedging- true is on this function automatic hedging.

for Example you can set follow this, Funding 500$ 
M15 timeframe using Main Strategies (WOW DASH Zero Plus 2) on Gold M15 chart, Lot0.01, NextOpenTradeAfterSeconds = 30 Seconds, Close function using default functions. 
Forward test XAUUSD Lot0.01 Funding 500$ 1 Sep - 2 Sep 2020 = Pass

Tips: You can true all close function in all mode together., Close total 50orders+50$ total open profit.

For sidway recommended M5 timeframe, using WOW DASH ZERO PLUS-KO2 strategy and default close function mode(true), see the picture description How it work.


Recommended products
FTMO Trading Bot
Samuel Kiniu Njoroge
FTMO TRading Bot  has 4 stages of trade management search as  entry, breakeven , exit which is Take profit and Stop loss) and 3 stages of trade decision making ( system SMA monitoring patterns for buy and sell, adapted mathematical model of Fourier and Laplace transforms), combining all of this into one automatic full trading system, which does not require constant external monitoring or complicated setup. The Expert Advisor applies break even or stop loss and take profit, tracking every tick of
890 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push
2 894 USD
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will
359 USD
Prophet EA
Nestor Alejandro Chiariello
Hello Traders! I present the "Prophet" strategy, it is the one chosen for a high winrate and for long and stable trading prophet is the chosen one among many, because it is a strategy highlighted by the importance of the winrate, it is one of the few strategies that you will find similar to a winrate of %100, it is based on an internal algorithm consulting several strategy factors so that can be carried out   and fence adapting to the market contains all the necessary protections to control
2 800 USD
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
15 000 USD
Crude Oil Master
Paschal Uchenna Ugwu
Premium Version  https://www.mql5.com/en/market/product/57146 crude oil guru:  https://www.mql5.com/en/market/product/51051 The issued expert advisor(COM) is a result of several years of forex trading research  practice on thousands of strategies, multiple indicators of forecasting, aimed at creating the beauty of online trading perfection, By combining several strategies and algorithms in our expert advisors at changing each tick price, with the utmost precision and lightening speed. what
30 000 USD
Racing
Evgeniy Zhdan
The unique algorithm of the trading expert calculates the nature of price movements over a certain period of time and builds tactics of work depending on the current market situation. The auto-tuning algorithm for changing market trends allows the adviser to work non-linearly and with minimal delay to follow the price. Recommended Trading Instruments ( 5M ): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The best trading results are achieved on ECN accounts with a low spread. Installing the adviser on a VPS serve
1 930 USD
Perfection
Mikhail Senchakov
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
2 900 USD
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal: https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings: You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
399 USD
Up and Down
Vladimir Serebryakov
Up&Down expert, trades by the market shifting principle. Therefore increasing chances of getting into trolling and get maximum profit out of market shifting in any direction. Up&Down expert has Martingales tools for speeding up the process of entering trolling, its coefficient factor can be altered or turned off completely. During Up&Down expert working process there's a total profit available for viewing out of all deals, and also there's a maximum and minimum profit objectives that can be set
1 000 USD
SIEA Max MT4
Daniel Stein
SIEA MAX  provides a balanced risk-reward ratio and survives all market circumstances easily - even the most critical ones like Corona, Brexit, etc. The system's patience and discipline are rewarded with great profits for its users. That's why we called it MAX. MT4 isn't capable of executing multi-symbol strategies in its strategy tester .  We recommend using the   SIEA MT5 versions   to run realistic real-tick multi-symbol backtest. Get more information, like FAQs, backtest reports and tips fo
299 USD
Time easy
Aleksandr Nadein
советник торгует на пробой уровней.Приносит не плохую прибыль.В настройках очень прост.   _Parameters_EA="----- Parameters      EA";     Slippage    = 3;            //  Slippage     Lot         = 0.01;         //  Lot     RangeO      = 150;          //  distance from price     oSL         = 150;          //  SL     oTP         =150;           //  TP     max_spread   =100;          //  MAX SPEAD     Magic=-1;                   //  Magic (-1 All)     text_color=Lime;            //  text_color ex
2 800 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Cheeky Monkey Ai-1, Ai-2, Ai-CLPro with Swing Price Movement and Follow Trend, Level Snowball For XAUUSD i recommended current timeframe by day trading, Broker Server GMT+3 Monday  using H1 TF,  Time 01:05-04:00, Cheeky Monkey Ai-1                      H1 TF, Time 04:05-10:00, Cheeky Monkey Ai-2                      H1 TF, Time 10:05-23:55, Cheeky Monkey Ai-1 or All Day H1 TF, Cheeky Monkey Ai-CLPro (Colour Pro & Swing) Tuesday  using H1 TF, 
30 000 USD
Never Give Up
Hoi Chi Tsang
MT4 Live Signal:    https://www.mql5.com/en/signals/1496094?source=Site Main features l    A martingale strategy based on 3 low volatilily currencies (AUDNZD, EURGBP and USACAD) with different take profit settings. l    Use Stochastic and Moving Average as an entry. l    Use ATR to determine the pips steps of each order added. l    Include Breakeven setting to lower the maximum drawdown l    Risk Management: account stop loss in $2000 l    Solid live signal to monitor the real-time result Requ
588 USD
Golden Magic Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
EA Golden Magic Scalper is a trading robot focused on the Gold market ( XAUUSD ). This expert is an integrated trading system by complex algorithms that can automatically trade with high probability of winning and low risk. It also doesn't use indicators that can create delays for the signals. Trades are usually opened at times of high market activity and volatility. All trades have Stop Loss, Take Profit and Trailing settings to reduce risk, protect account and optimize performance. The EA has
30 000 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M30 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M30 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto c
2 894 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency
2 894 USD
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons my strategies have good
190 USD
I wrote this trading advisor, thanks to my experience of trading in the currency market, and this is more than 12 years of which 7 years of trading with the help of special programs and trading robots. This program with unique algorithms combines all the best for automatic trading. This is a ready-made trading system. VPS is not required if your PC is online 24/5. The robot is not sensitive to spreads, gaps, etc. You don't need to configure or optimize anything. The trading advisor does not us
30 000 USD
Yamashita
Rhalf Wendel David Caacbay
This Ea uses breakout strategy. The strategy is very reliable but still future is not a guaranteed. Backtest and forward test for you to see the result. FEATURES:          -Using BreakoutStrategy     -Operation is Automated     -Can exit anytime, Orders last for only seconds or minutes.     -No Martingale, No Grid and No Hedging     -100:15 Risk/Reward Ratio (TakeProfit, StopLoss)     -CurrencyPair: EURUSD, GBPUSD, USDJPY and XAUUSD     -Works on perfectly on 0-7 Spread. Low spread accou
400 USD
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3.78 (9)
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Be Safe Pro
Rajkumar Palanisamy
Be Safe Pro Updated latest version DD is below 30%    **Back Test in IC Markets,  EURUSD, USDJPY, AUDUSD  Time Frame M15**  *USDCAD 1H * *AUDUSD H2*    **Mobile Notifications and Telegram Update Instant**    **BE SAFE and Secure EA includes 9 Powerful Trend Indicators**    **90% Accuracy Super Strong BUY and SELL Signal entry**    **EA takes Super Strong BUY or SELL order, after 9 indicator confirmation in one bar** Super Strong BUY and SELL entry EA takes super STRONG BUY and SELL en
1 999 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M1-D1 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M1-D1 Strategies Close by Money Profit  - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number.
2 894 USD
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
MagicSignals EA is a fully automated Expert Advisor . It uses smart algorithms to open any trade.Also this system come with very smart Money Management code and not like other Expert Advisor with this ea you will cant use fixed lot to trade. You must use the very smart Money Management system inside this ea to open any trade, you will need only to put your risk and the system will do all other job for you. And if you put zero in the risk setting the system will open the small lot that can make t
30 000 USD
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
299 USD
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Harmadik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU ) Nice Day Signalos! If the Muving Average closes the candle over the candle.
2 700 USD
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   E
149 USD
Premium M15
Raphael Schwietering
Dear Investor, I am a full-time system developer since 2010, having developed thousands of trading systems in the last 11 years. My main goal when developing a strategy is long-term growth. All my systems have to pass strict criteria in terms of backtests, out-of-sample validations on unseen symbols, Monte Carlo simulations on different data feeds, slippage, and increased spreads.  It: Trades the EURUSD M15 with a focus on long-term growth. Opens trades at bar and uses no martingale nor any gri
499 USD
IExtension
Roberto La Bella
When there are extensions on the price action there are imbalances between buyers and sellers and often the price will retrace, caused by emotional trader decisions; this behavior always happens and always will. So the probabilities are in our side and the EA wait for the ideal extension pattern in order to enter with a risk of 100 Point and a reward of 200 Point. The Stop Loss is managed well during the trade lifetime and the partial profits allow taking advantage of the temporary retracement
299 USD
This system never paints.   This system created by using Envolpes bands and reverse bar count.   This indicator is only working in M5 period.   This system is for long term and profitable.   Signals are shown as arrows. as an optional limit orders.   You can set a voice alarm or email notification.   You can fins our other products from link : https://www.mql5.com/en/users/drbastem/seller   Also, you can ask all your questins from email : haskayafx@gmail.com or mobile : +90 530 867 5076 or @Meh
2 799 USD
Buyers of this product also purchase
Bonnitta EA
Ugochukwu Mobi
4.29 (14)
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
5 750 USD
Sup 9 Martingale
INREXEA LIMITED
After purchase, unique settings must be applied, and you can contact us for further assistance. Please contact us if you have any trouble on payment. Please contact us if you are from EU and have trouble on payment support. Contact us if you are looking life license. All Price is based on the performance: one positive review, price will be increased 10USD, new price = Basic price + (Basic price *   performance) + reviews. Daily refresh The Sup 9 Martingale Trading Robot – a cutting-edge, fu
3 080 USD
Draw a bow
INREXEA LIMITED
Please contact us immediately after purchase for setup. All Price is based on the performance: one positive review, price will be increased 30USD, new price = Basic price + (Basic price *  performance) + reviews. One of the Inexea database functions prevent from any FAKED version with those  msimg32.dll. Fully protect the quality of trades. All trades are in private. Signal is here: Over one year record .   Family Fund:  50K record   Profit account reinvest: Drawdown less than 8% Long term 10K
6 000 USD
Traders Toolbox Premium is an All-in-One Tool created based on extensive training on common trading strategies in order to automate those strategies and calculations .   (designed and programmed by Jason Kisogloo) Fe atures: 19 Individual Signals   - Each one of these signals can be biased in a neural network style configuration to constitute the final / overall result. Each signal has its own settings to be customised or optimised if needed. Comprehensive On Screen Display   - Six snap away P
5 000 USD
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications) visual panel for opening orders in manual trading visual panel for setting up automat
3 300 USD
Watch video and Turn ON Subtitles when watching! This EA contains Few stop out levels built in what makes it much safer than any other method! Never pay attention to the Stereotips. Any method can be risky if you use them without a Sense. Steady Ranger EA is an advanced automated channel trading system with potential to find out hundreds of profitable set files according to the back tests. This EA is not for them who search for the fastest ways to make millions with a few hundred dollars in a fe
7 500 USD
Kick 2pips
Hoang Danh Duc
the special EA for major pairs : GU - XAU - UJ - AUDUSD - NZDUSD... Live Signal  Kick 2pips use small SL (3pips for FX and 4pips for gold) that will keep safe for  your account - open buy stop - sell stop at TOP and Bottom - short Trailing stop - open big ratio (up to 1lot/500$ still good) - only work on Zero tyle - recommend Zero account of Exness with E xness Link -> you can register after my link and get free EA - there is speical strategy that can not copy because slippage Group of Telegram
4 999 USD
Avato
Nikolaos Bekos
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
5 000 USD
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links To understand fu
3 788 USD
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links To understand fully  Description   :  [USER GUIDE] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) To monitor real
3 788 USD
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
2 999 USD
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
9 500 USD
CSM System
Michal Milko
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
7 999 USD
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
4 000 USD
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe,
3 600 USD
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
3 800 USD
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variabl
2 990 USD
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop the
4 500 USD
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
7 999 USD
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
3 000 USD
Tera Page EA 123X3 is an Expert Advisor with few trades a day that has a high hit rate. Only the German Stock Index, Dax30, is traded. The time frame to 4 hours and very important - the trading time must be the server time, please set correctly. Platform: Meta Trader 4 or Meta Trader 5 Instrument: Dax30 Trading time: server time Level: 1:30 Timeframe: H4 If you have any questions, please send me an email. Have fun and success with my Expert Advisors. I would be very happy abo
5 000 USD
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
3 000 USD
EA SIÊU VÀNG SUPER GOLD EA là một EA phát hiện các xu hướng mới và các xu hướng hiện tại để sử dụng làm chiến lược gia nhập. Chuyên gia cố vấn quy tắc thoát: SL truyền thống, TP và TSL, nếu có tín hiệu ngược lại. Expert Advisor dựa trên chiến lược VÀNG cổ điển. Mọi thứ đều tự động bởi robot. EA hoạt động trong bất kỳ phiên giao dịch nào.  Tính năng, đặc điểm Theo dõi mọi khung thời gian, từ 1 phút đến hàng tháng. Đó là một cố vấn chuyên gia cho VÀNG !!! có thể được chạy từ một biểu đ
6 000 USD
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals
5 000 USD
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
9 000 USD
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
3 175 USD
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
6 000 USD
Stp
Vladislav Filippov
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allow
3 300 USD
Shadow Bot is mainly designed for trading the EURSGD H1  timeframe on a low spread EURSGD ECN broker. It trades mainly during the asian session. It primarily waits for a valid trade opportunity before executing the trade orders. Once in sight, it will execute the order and proceed to manage the order from there. There is no martingale/grid/averaging/hedging used for this particular strategy. Stoploss is given for every single trade to minimize the risk. Default setting is mainly for the purpose
5 000 USD
Pick one of four methods to define support and resistance. After breakthrough go long with trailing stop loss as long as you can. It is able to use every currency pair, every timeframe. Methods: current open-close current high-low previous day  previous week Volume: You can pick fix volume value or variable volume. Trading days: You can choose one day of week or the whole week. This EA was optimized for EURUSD, period H1, in time interval 2005-2010. Results with optimized parameters for front te
3 000 USD
More from author
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
45 USD
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
2 894 USD
WOW Market Signal
Nirundorn Promphao
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of a chart by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signals with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each timeframe. Example: If you install indicator on EURUSD M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example, the Moving Average
65 USD
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
5 (2)
New to Binary Options Trading? You are not able to win while trading binary options? Need help with your trading? You have come to the right place! This indicator provides Put (SELL) and Call (BUY) signals for binary options on the M1-M15 timeframes. Advantages Ability to easily recognize impulsive moves. Effective and flexible combination to different trading strategies. Advanced statistics calculation following the entry point. Signals strictly on the close of a bar. Works in all symbols and
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H1 and H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1 and H4 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 20 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto curre
2 894 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency
2 894 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - D1 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pair
2 894 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M30 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M30 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto c
2 894 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push
2 894 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M1-D1 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M1-D1 Strategies Close by Money Profit  - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number.
2 894 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
135 USD
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Current and M5 timeframe with Trend and zigzag upward, downward Scalping Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 120 seconds is default, ca
2 894 USD
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
5 (1)
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto c
2 894 USD
Dash Majors Signal
Nirundorn Promphao
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, Predicting BUY and SELL signals with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on D1 timeframe. You can trade with small timeframe or using Dash DIY Ai Robot, Dash Smart Majors Strategy for autotrading on any timeframe and any currency pairs. You can download template and the presets file for autotrading with Dash Smart Majors Strategy . Example: If you install i
39 USD
Dash M30 Signal
Nirundorn Promphao
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, Predicting BUY and SELL signals with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on M30 timeframe. You can trade with small timeframe or using Dash DIY Ai Robot, Dash Smart M30 Strategy for autotrading on any timeframe and any currency pairs. You can download template and the presets file for autotrading with Dash Smart M30 Strategy . Example: If you install indica
49 USD
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, Predicting BUY and SELL signals with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on M30 timeframe. You can trade with small timeframe or using Dash DIY Ai Robot, Dash Smart Boxing5 Strategy for autotrading on any timeframe and any currency pairs. You can download template and the presets file for autotrading with Dash Smart Boxing5 Strategy . Example: If you instal
59 USD
Multi Gold300 Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certa
3 500 USD
Multi Gold30 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Multi Gold30 Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certai
1 800 USD
Filter:
No reviews
Reply to review
Version 371.20 2020.10.06
Close Zero Plus Pro KO Follow1-3
Version 370.20 2020.10.06
Pro KO Strategies/Close Pro KO Strategies
-Candlestick Revesal
-Candlestick Follow
Version 369.20 2020.10.04
Zero Plus Pro strategy/Close Zero Plus Pro Strategy
Open/Close Function on M5 timeframe