แดกก

2018.11.09 Experts

Specification

ระบุความต้องการของคุณในขณะที่คุณกำลังมองหาสิ่งที่คุณต้องการในเวลาสั้น ๆ และชัดเจนเพื่อให้นักพัฒนาที่มีค่าใช้จ่ายของคุณสามารถตรวจสอบและใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องต้องเป็นเวลาตลอดเวลาในการดำเนินการที่ จำเป็น

คำอธิบายที่ไม่เหมาะสมหรือกว้างเกินไปจะส่งผลให้คำสั่งซื้อของคุณถูกเพิกเฉยหรือคุณจะใช้เวลามากในการเจรจาต่อรองรายละเอียดกับผู้สมัครแต่ละราย

โปรดจำไว้ว่าจงจำไว้ว่าRemember: ควรจะใช้เวลาสามสิบนาทีในการจัดทำข้อความที่ดีกว่าการสูญเสียชั่วโมงและวันเพื่อแก้ความเข้าใจผิดหลังจากที่ได้สรุปข้อตกลงหรือเมื่อยอมรับผลการดำเนินการตามคำสั่ง It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.

Project information

Budget
38+ USD