Download MetaTrader 5
To add comments, please log in or register
28
Customer 2016.10.01 05:46 50 - 5000 USD   from 1 to 360 day(s)
chào bạn.  Tôi rất vui khi thấy mình đang làm đề tài này, tôi chưa hiểu biết nhiều. Vì vậy tôi rất mong hỗ trợ giúp đỡ từ các bạn .
Xi cảm ơn và tạm biệt các bạn!

Mohammad Soubra

Mohammad Soubra 2016.10.01 07:19
Published 10 codes in Library
Jobs: 126 (66% personal)
Arbitration: 35 (completed in favor of the developer 22%, canceled in favor of the customer 57%)
Overdue: 33 (26%)
Mikhail Dovbakh

Mikhail Dovbakh 2016.10.01 13:46
Published 4 codes in Library
Jobs: 27 (37% personal)
Arbitration: 4 (completed in favor of the developer 25%, canceled in favor of the customer 25%)
Overdue: 12 (44%)
Oxana Tambur

Oxana Tambur 2016.10.02 10:28
There is no jobs in user's portfolio
To add comments, please log in or register